Lög, reglugerðir og alþjóðlegir samningar

Lög, reglugerðir og alþjóðlegir samningar um barnaverndarmál

- Barnaverndarlög - nr. 80/2002
- Reglugerð um málsmeðferð fyrir barnaverndarnefnd - nr. 56/2004
- Reglugerð um úrræði á ábyrgð sveitarfélaga samkvæmt ákvæðum barnaverndarlaga - nr. 652/2004
- Reglugerð um fóstur - nr. 804/2004
- Reglugerð um greiðslur vegna barna í fóstri nr 858/2013
- Reglugerð um barnaverndarstofu - nr. 264/1995
- Reglugerð um meðferðarstöð ríkisins fyrir unglinga - nr. 271/1995, sbr. rg. nr. 474/1998
- Reglugerð um vistun barna á vegum annarra en barnaverndarnefnda samkvæmt ákvæðum barnaverndarlaga (sumarbúðir o.fl.) - nr. 366/2005

- Reglugerð um afplánun sakhæfra barna

- Reglugerð um skólagöngu fósturbarna í grunnskólum


Barnaverndarlög á dönsku: Börneværnsloven (ekki uppfærð í samræmi við nýjustu útgáfu bv. laga)
Barnaverndarlög á ensku: Child Protection Act
Barnalögin á ensku: Children Act

Ýmis löggjöf
- Lög um félagsþjónustu sveitarfélaga - nr. 40/1991
- Lög um leikskóla - nr. 90/2008
- Lög um grunnskóla - nr. 91/2008
- Lög um framhaldsskóla - nr. 92/2008
- Lög um aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum - nr. 46/1980 (vinna barna)
- Barnalög - nr. 76/2003
- Lögræðislög - nr. 71/1997
- Lög um ættleiðingar - nr. 130/1999
- Stjórnsýslulög - nr. 37/1993
- Upplýsingalög - nr. 50/1996
- Lög um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga - nr. 77/2000
- Stjórnarskrá lýðveldisins Íslands - nr. 33/1944
- Lög um mannréttindasáttmála Evrópu - nr. 62/1994
- Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins augl. (Barnasáttmáli sameinuðu þjóðanna). - nr. 18/1992
- Lög um umboðsmann barna - nr. 83/1994
- Lög um umboðsmann Alþingis - nr. 85/1997
- Lög um eftirlit með aðgangi barna að kvikmyndum og tölvuleikjum.

Reglur Barnaverndarstofu
Reglur um réttindi barna og beitingu þvingunar á meðferðarheimilum undir yfirstjórn Barnaverndarstofu frá 1. febrúar 1999
Reglur um samstarf barnaverndarnefnda og meðferðarheimila undir yfirstjórn Barnaverndarstofu
Reglur um meðferð kvörtunar vegna meðferðarheimila undir yfirstjórn Barnaverndarstofu
Leiðbeiningar um forvarnir gegn kynferðislegu ofbeldi og reglur um viðbrögð við framburði barns og öðrum grunsemdum um kynferðislegt ofbeldi á heimilum og stofnunum á vegum ríkisins (sbr. 79. gr. bvl. 2002/80)

Evrópuráðið - Tilmæli (2005)5 ráðherranefndarinnar til aðildarríkja
um réttindi barna sem vistuð eru langdvölum á stofnunum

Íslensk útgáfa
Ensk útgáfa - English

Tilmæli Evrópuráðsins um foreldrahæfni
Tilmæli til aðildaríkjanna um stefnu til eflingar foreldrahæfni
"Mikilvæg boð til foreldra: ölumst upp saman"
"Leiðbeiningar handa fagfólki"

Samningur Evrópuráðs um vernd barna gegn kynferðislegri misbeitingu og kynferðisofbeldi
Heimasíða Evrópuráðsins vegna samningsins 
Samningurinn á ensku 
Samningurinn á íslensku

Leiðbeiningareglur ráðherranefndar Evrópuráðsins um barnvænlega réttarvörslu
Samþykktar af ráðherranefnd 17. nóvember 2010 – ritstýrð gerð 31. maí 2011.


Til baka


Language